מסגרת לאייפד מסדרת Surface Mount להתקנה על פרופיל מתכת בכניסה לחדרים עם מחיצות זכוכית.

למסגרת מגרעת צידית להסתרת החיווט.

Side mount